ACADEMIE VOOR MINERALOGIE

Voorwaarden deelname kap en zoektocht

 • Elke deelnemer aan door ACAM georganiseerde zoektochten dient de speciale groepsverzekering af te sluiten via de vereniging.  Dit is een eis van de groeve- of mijneigenaars: zonder groepsverzekering, geen toelating.
 • De verzekering geldt enkel voor personen die op de ledenlijst van de vereniging voorkomen.
 • Deze verzekering dekt enkel de risico’s van schade door U berokkend aan derden tijdens het mineralen of fossielen zoeken in clubverband (dus niet tijdens individuele zoektochten!).
 • De premie bedraagt € 5 per persoon per jaar, te regelen gelijk met het lidmaatschap, of apart door storting of overschrijving op rekening BE08 4163 0687 1113 (BIC: KRED BE BB) van Academie voor Mineralogie vzw, 2170 Merksem.
 • Persoonlijke ongevallen (valpartij, verwonding door steensplinters of vallend gesteente e.d.) worden niet door de verzekering gedekt.
  De vereniging kan niet aansprakelijk gesteld worden voor dergelijke ongevallen.  Deelname gebeurt steeds op eigen risico.
 • Jongeren beneden de 18 jaar kunnen enkel aan de zoektochten deelnemen wanneer zij vergezeld zijn van een verantwoordelijke volwassene.
  De tochtleider mag in geen geval de verantwoordelijkheid voor minderjarigen op zich nemen.
 • Het dragen van een veiligheidshelm en stevige
  schoenen is verplicht.
 • Het dragen van een geel fluovestje met ACAM-logo en RAW-logo is verplicht gedurende de ganse aanwezigheid op de site.
  De vestjes worden door ACAM ter beschikking gesteld en moeten op het einde van de dag aan de groepsleider worden teruggegeven.
 • ACAM en de begeleider(s) zijn in geen geval verantwoordelijk voor schade of ongevallen.
 • Alle deelnemers zijn gehouden de richtlijnen van de groepsleider STRIKT op te volgen.
 • Onverantwoord gedrag in een groeve kan leiden tot onmiddellijke uitsluiting (zonder verhaal).
 • Deelname aan door ACAM georganiseerde zoektochten verondersteld automatisch het onderschrijven van de Deontologische Erecode voor Amateur-geologen en Verzamelaars van Mineralen, Gesteenten en Fossielen.
 • Alle deelnemers zijn gehouden de richtlijnen van de groepsleider op te volgen.  Onverantwoord gedrag in een groeve kan leiden tot uitsluiting (zonder verhaal).

Deontologische Erecode voor Amateur-geologen en Verzamelaars van Mineralen, Gesteenten en Fossielen.

Deontologische Erecode, beschikbaar in Pdf-formaat.

 •  

Nieuw bijkomende voorwaarden

 • Op alle kaptochten zal iedere deelnemer een fluitje om de hals dragen om bij eventuele ongevallen of noodgevallen de andere deelnemers te kunnen verwittigen. Wie geen fluitje bij zich heeft zal een fluitje moeten kopen om de groeve te mogen betreden.
 • Bij elke kaptocht of uitstap zal een tweede formulier dienen ingevuld te worden met een aantal gegevens:
   • Iedere deelnemer zal minstens één persoon met adres en telefoonnummer vermelden die ACAM dient te verwittigen in geval van nood.
   • Nummer Europese ziekteverzekeringskaart uitgereikt door de mutualiteit.
   • Nummer van MUTAS kaart voor medische verzorging in het buitenland. (Enkel voor buitenland)
   • Naam en referentie nummer van de reisverzekering.
    (Enkel voor buitenland)
   • Verklaring te voldoen aan de voorwaarden gesteld door de reisverzekering. (Enkel voor buitenland)

  Dit formulier zal telkens door de begeleider worden teruggegeven bij het inleveren van het gele fluovestje. Het formulier kan dus opnieuw worden gebruikt bij een volgende kaptocht.

  – Onder gesloten omslag af te geven:
  Bij elke kaptocht of uitstap zal iedere deelnemer de
  naam en het telefoonnummer van de huisarts vermelden
  evenals de lijst van medicatie. (Enkel voor
  buitenland)
  Deze omslag zal enkel gebruikt worden in geval van
  ongeval en zal dan ook enkel door een arts worden
  opengemaakt.
  De omslag zal ook door de begeleider worden teruggegeven
  aan het einde van de kaptocht of meerdaagse
  excursie.

Auteursrecht

Tenzij anders vermeld berust het auteursrecht van de teksten, tekeningen en foto’s bij ACAM vzw en bij de respectievelijke auteurs wiens naam wordt vermeld.

Het is niet toegestaan enige informatie, in welke vorm dan ook, van deze website over te nemen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ACAM vzw.

Afdrukken voor persoonlijk gebruik is wel toegestaan.

Voor het leggen van een link naar een pagina is geen voorafgaandelijke toestemming vereist.
Een link naar een foto, PDF of tekening is niet toegestaan, enkel het leggen van een link naar een pagina is toegestaan.