ACADEMIE VOOR MINERALOGIE

Scorodiet

Vindplaats: Hemerdon Ball mine, Plymouth, Devon, England, UK.

scorodiet

Fotografie, mineraal: Richard De Nul. Beeldbreedte: 70mm

Hemerdon Ball of Drakelands Mine, zoals de locatie sinds de recente heropening van de ontginning wordt genoemd, staat nog steeds bekend als een klassieke vindplaats voor mooie glanzende en blauwgroene Scorodiet. Het wordt gevonden in het kwartsgesteente als een secundair verweringsmateriaal van arseenhoudende sulfides zoals arsenopyriet.

Op deze locatie is het een frequent voorkomend mineraal waarbij talrijke vormen en kleuren worden waargenomen. De kleur kan variëren van kleurloos tot hemelsblauw waarbij wit en zelfs groen tot de mogelijkheden geboren. Vermeldenswaardig zijn o.a.. de lange (tot 5 mm) dubbel beëindigende kristallen of bolvormige Aggregaten.

Een lijst van begeleidende mineralen zou ons te ver leiden maar esthetisch moet het geelbruine of groene pharmacosideriet, het zwarte wolfram of het mooi glanzende cassiteriet vermeld worden.

Het feit dat dit nu terug een werkende ontginning is maakt de vondst mogelijkheden spijtig genoeg onbestaande. Spijtig want het zijn mooie gegeerde stukken die in elke verzameling thuishoren. Weliswaar hangt er dan ook een mooi prijskaartje aan vast. Gelukkig heb ik mijn specimens kunnen verzamelen in de gouden jaren.

Artikel uit Mineralogisch Tijdschrift nr. 2 Maart / 2019

Eigenschappen van Scorodiet