ACADEMIE VOOR MINERALOGIE

Ptychodus mammilaris Agassiz, 1839

Vindplaats: Kleiput Lebailly, Hautrage, Henegouwen, België.

Ouderdom: midden Krijt, waarschijnlijk boven Turoon tot onder Coniaciaan, ruwweg 90 miljoen jaar oud

ptychodus

Fossiel: Ptychodus mammilaris Agassiz, 1839

Foto en collectie: Wim De Winter –  Op de foto bedraagt de afstand tussen twee streepjes 1 millimeter

Dit fossiel is de tand van een grote schelpenetende haaiensoort uit het Krijt. De tanden worden enkele centimeters groot en waren gerangschikt in een kouwplaat. Je kan deze kouwplaat het best vergelijken met die van de huidige roggen. Gezien de morfologische overeenkomsten wordt aangenomen dat deze haaien zich dan eveneens voedden met langzaam bewegende dieren met een hard pantser zoals bivalven, gastropoden, crustaceën, ammonieten of belemnieten.

De haaien van het genus Ptychodus konden zeer groot worden, tot ongeveer 10 m lichaamslengte met een kouwplaat to een halve meter breed. Deze grote dieren konden zich dan ook voeden met zwaar gepantserde of zeer grote bivalven, een ecologische niche die ze met geen enkele andere diersoort moesten delen.

Taxonomie

Rijk: Dieren

Stam: Chordata

Klasse: Chondrychthyes

Clade: Neoselachii

Familie: Ptychodontidae

Soort: Ptychodus mammilaris Agassiz, 1839