ACADEMIE VOOR MINERALOGIE

Magnesiet (var. Breunneriet), Talk

Vindplaats: Pfitschtal, Zemmgrund, Zillertal, Tirol, Oostenrijk

magnesiet

Fotografie, mineraal: Wim De Winter. – gewicht 118gram

Bij het ondertussen vierde mineraal uit de Calcietgroep bedraagt de ionstraal, in dit geval van Mg2+, 86 pm, ook hier dus duidelijk onder de grens van 100 pm. Bijgevolg ook hier weer trigonale rhomboëdrische kristallen, in dit geval een basisrhomboëder.

Dit specimen bevat twee mineralen. Hetgeen me hier het meest interesseert is Magnesiet, in dit geval  een ijzerhoudende variëteit, “Breunneriet”. Deze variëteit bevat 10% to 30% Fe2+ en werd voor het eerste uit deze locatie beschreven.

Het tweede mineraal is talk, het mineraal dat op de Mohs hardheidsschaal per definitie een hardheid van 1, net zoals Calciet trouwens per definitie een hardheid van 3 heeft.

Deze paragenese (het samen voorkomen van verschillende mineralen) is typisch voor de metamorfose van mantelgesteenten onder hoge druk in de aanwezigheid van water en CO2. Zo wordt  (ijzerhoudend) Magnesiet en talk gevormd door de carbonisatie van Olivijn ((Mg2+,Fe2+)SiO4), het mineraal dat het hoofdbestanddeel vormt van de mantelgesteenten.

3 (Mg2+,Fe2+)SiO4 + 4 H2O + SiO2 –> 2 Mg3Si2O5(OH)4

2 Mg3Si2O5(OH)4 + 3 CO2 –> Mg3Si4O10(OH)2 + 3 (Mg,Fe)CO3 + 3 H2O

Foto en collectie: Wim De Winter.

Artikel uit Mineralogisch Tijdschrift nr. 6 November / 2019

Eigenschappen van blauw asbest in kwarts