ACADEMIE VOOR MINERALOGIE

Fluorapatiet

Vindplaats: Clitters Mine, Gunnislake, Cornwall, England

fluorapatiet

Fotografie, mineraal en tekst: Richard De Nul. Beeldbreedte ca.  4 mm.

Fluorapatiet is een frequent voorkomend mineraal in de paragenese van de sanidieten van het Eifelmateriaal. Het kan in bijna alle types van gesteenten aangetroffen worden en mede door de weinig spectaculaire kristalvormen kom het niet zoveel voor in de collecties van de Eifelverzamelaar.
Dit mineraal vormt prismatische kristallen met een zeshoekige doorsnede en wordt dikwijls door piramidevormige toppen beëindigd al is dit niet steeds het geval zoals het specimen hierboven weergeeft. De kleur varieert van kleurloos en glashelder tot melkwit. Verkleuringen zijn dikwijls het gevolg van coatings te wijten aan verweringsproducten van o.a. goethiet of magnetiet.
Een lijst van begeleidende mineralen zou ons hier te ver leiden aangezien het frequente voorkomen. Verwarring is eventueel mogelijk met britholiet dat een typische teerroze kleur heeft. Beide vertonen geen piramidetop en de laatste is eerder zeldzaam.

Artikel uit Mineralogisch Tijdschrift nr. 4 Juli/ 2018

Eigenschappen van Fluorapatiet