ACADEMIE VOOR MINERALOGIE

Afdeling EDELSTEENKUNDE

Is een afdeling binnen de Academie voor Mineralogie vzw, die zich tot doel heeft gesteld de wetenschappelijke kennis en de praktische ervaring van haar leden te bundelen om de kennis van de edelstenen te plaatsen bij liefhebbers als bij professionelen.

Ontstaan

ACED is gegroeid in de schoot van de Academie voor Mineralogie vzw: de echte edelstenen zijn tenslotte toch aanvankelijke mineralen!
Op een bepaald moment is bij een aantal leden van ACAM vzw een groeiende interesse voor alles wat verband houdt met edelstenen, zodat in 1982 besloten werd een volwaardige academische afdeling op te richten, met de naam: Academie voor Edelsteenkunde, afgekort ACED.

Activiteiten

  • ACED houdt voornamelijk bezig met het organiseren van voordrachten en lezingen, wetenschappelijke als vulgariserende, over onderwerpen die verband houden met edelsteenkunde, sierstenen, juwelen, enz.
  • Zij verleent haar medewerking aan tentoonstellingen, congressen en musea, vermits zij kan beschikken over een zeer uitgebreide collectie edelstenen en sierstenen.
  • ACED publiceert in het Mineralogisch Tijdschrift, het tweemaandelijks tijdschrift van de Academie voor Mineralogie, met wetenschappelijke als vulgariserende artikelen en monografieën over mineralogie en edelsteenkunde.
  • ACED omvat ook een Gemmologisch instituut, het Hoger Instituut voor Edelsteenkunde – Eric Verelst, dat zich toelegt op het geven van cursussen edelsteenkunde en mineralogie.

CURSUS EDELSTEENKUNDE

Gemmology in CHANGE….!!!

Iedereen praat er over. We leven nu eenmaal in “een tijd van verandering”. Politiek, ethiek, samenleving, filosofie, enz. , alles verandert. Ook de wetenschap en de manier om het over te  brengen zitten in hetzelfde bootje. Er is dus geen reden waarom de edelsteenkunde daaraan zou ontsnappen.
Vanzelfsprekend kan men de edelsteenkunde niet zomaar wijzigen, de materie wordt zelfs steeds complexer en uitgebreider. Het is de manier van aanpakken die aan verandering toe is.

De Academie voor Mineralogie vzw (ACAM) kon dit niet zomaar laten voorbijgaan en heeft haar lesmethode grondig aangepast zonder daarbij aan efficiëntie in te boeten.
Reeds meer dan 25 jaar biedt de Academie voor Mineralogie vzw (ACAM) een cursus edelsteenkunde aan van zeer hoogstaand niveau.

De vernieuwde cursus bestaat nu uit drie grote blokken, aangepast aan de doelstelling van de cursist en de tijd en energie die hij/zij er wil aan spenderen.
Aan het einde van iedere blok beslist de cursist of hij/zij stopt of verder gaat.
Aan het einde van het eerste blok wordt géén proef voorzien.
Aan het einde van het tweede blok kan de cursist kiezen of hij al dan niet aan een theoretische en praktische proef deelneemt.
Deelname is echter verplicht als de cursist de intentie heeft om het derde blok te volgen.
Aan het einde van het derde blok legt de cursist een theoretisch en praktisch examen af. Bij voldoende scores ontvangt de cursist het brevet van “Edelsteenkundige”.

Indien gewenst kan de cursist hiermee deelnemen aan het examen van de Federation for European Education in Gemmology (FEEG) om het prestigieuze diploma van “European Gemmologist” te behalen.

deeg
Blok 1 : Praktische Edelsteenkunde voor beginners

Deze cursus is bedoeld voor hen die hun eerste stappen in deze materie willen zetten. Er is geen enkele voorkennis vereist.
Aan de hand van een minimum aan theoretische ondersteuning worden een aantal begrippen toegelicht die onontbeerlijk zijn om een aantal waarnemingen bij edelstenen te kunnen begrijpen en bewonderen.
Een zeer belangrijk deel bestaat uit het op een geordende manier overlopen van de meest belangrijke edelstenen aan de hand van voorbeelden.
Door middel van een aantal demo’s wordt toegelicht hoe edelstenen worden gedetermineerd. Af en toe krijg je ook de kans om zelf te experimenteren.

Praktische informatie

Deze cursus bestaat uit 8 zaterdagen van 9.00 tot 17.00
Datums:03/10/2020 tot 05/12/2020        (24/10 & 21/11 géén les)
Deelname prijs: € 495

Bij voldoende belangstelling wordt ook een weekcursus (maandag tot vrijdag van 9.00 tot 17.00) voorzien. Datum later te bepalen.

Blok 2 : Basiskennis en basistechnieken

Heeft u al wat voorkennis of heeft u “Praktische Edelsteenkunde” gevolgd en blijft u geboeid door de wereld van edelstenen, dan is deze cursus beslist iets voor u.
Er wordt dieper ingegaan op de theoretische verklaring van een aantal begrippen en verschijnselen die ons toelaten bepaalde eigenschappen aan te tonen die specifiek zijn voor iedere edelsteen.
Edelstenen worden gedetermineerd aan de hand van een aantal toestellen. U leert hoe deze toestellen functioneren en veel belangrijker nog, hoe ze te gebruiken.
Aan de hand van die toestellen, de opgedane kennis en de nodige begeleiding gaat u zelfstandig de meest voorkomende edelstenen onderzoeken. Tevens wordt uw kennis van een aantal minder bekende edelstenen uitgebreid.

Praktische informatie

Cursus bestaat uit 3 modules van 8 zaterdagen van 9.00 tot 17.00
Module 1 : 12/12/2020 tot 13/02/2021   (26/12 & 02/01 géén les)
Module 2 : 20/02/2021 tot 24/04/2021    (27/02 & 03/04 géén les)
Module 3 : 08/05/2021 tot 26/06/2021
Praktische proeven: 03/07/2021
Theoretische proeven: 10/07/2021

Deelname prijs : € 550 per module
of € 1480 voor de 3 modules ineens.

Blok 3 : Edelsteenkunde voor gevorderden

Heeft u de microbe nu pas goed te pakken gekregen of wil u professioneel iets met edelstenen beginnen en bent u bereid om de nodige tijd en energie te spenderen om alle geheimen van de edelsteenkunde te ontmaskeren, dan is dit een must.
In een recent verleden is de edelsteenmarkt overspoeld met synthetisch materiaal, vervalsingen en imitaties. Daarnaast worden natuurlijke edelstenen op allerhande manieren waarop lage kwaliteit stenen het uitzicht van topkwaliteit te geven. U begrijpt dat het herkennen van deze, soms onfrisse praktische uitvoerig aan bod in deze cursus.
Aan de hand van een uitgebreid pakket oefenstenen gaat u de moeilijkste stenen zelfstandig determineren.

Deze cursus sluit af met een theoretisch en een praktische proef. Bent u geslaagd in deze proeven dan ontvangt u het brevet van “Edelsteenkundige” en kunt u, indien gewenst, deelnemen aan het door de FEEG georganiseerde examen om het diploma van “European Gemmologist” te behalen.

Praktische informatie

Cursus bestaat uit 4 modules van 8 zaterdagen van 9.00 tot 17.00
Module 1 : 03/10/2020 tot 05/12/2020   (24/10 & 11/12 géén les)
Module 2 : 12/12/2020 tot 13/02/2021   (26/11 & 02/01 géén les)
Module 3 : 20/02/2021 tot 24/04/2021   (27/02 & 03/04 géén les)
Module 4 : 08/05/2021 tot 26/06/2021
Theoretische proeven: 03/07/2021
Praktische proeven: 10/07/2021

Deelname prijs : € 550 per module
of € 1980 voor de 4 modules ineens.

Praktische informatie

De lessen Edelsteenkunde gaan altijd door op zaterdag van 9.00 stipt tot 17.00 in het museum.

De deelnameprijs staat vermeld bij elk blok afzonderlijk en is inclusief BTW.
De prijs omvat de lessen volgens planning, de syllabi, het gebruik van alle oefenstenen en de onderzoeksapparatuur.
Voor de theoretische en praktische proeven worden geen kosten aangerekend.
De prijs omvat NIET de deelname aan het Europees examen georganiseerd door FEEG.

De cursist wordt geacht in het bezit te zijn van een pincet en een juweliersloep van goede kwaliteit. Voor de aanschaf kan u bij ons terecht of verlenen wij graag advies.

Inlichtingen:

Academie voor Mineralogie
Frans de l’Arbrelaan 12
2170 Merksem
Tel. +32 (0)3 658 62 83
E-mail: info@acam.be

Of breng ons eens een bezoekje op zaterdag tussen 13.30 en 17.00 voor een rechtstreeks praatje met de docenten !!

 

Uw inschrijving is definitief

na betaling van het verschuldigde bedrag op rekeningnr.
IBAN: BE08 4163 0687 1113 – BIC: KREDBEBB van
Academie voor Mineralogie vzw
Fr. De l’Arbrelaan 12,
2170 Merksem