ACADEMIE VOOR MINERALOGIE

meer dan 6000 werken

Bibliotheek

Van bij zijn ontstaan in 1970 heeft ACAM ernaar gestreefd aan zijn leden een zo volledig mogelijke verzameling van wetenschappelijke literatuur aan te bieden.

Vandaag wordt die trend nog steeds onverminderd verder gezet.
Regelmatig wordt de markt afgespeurd op zoek naar nieuwe literatuur en vrijwel maandelijks worden nieuwe boeken aangekocht.

Naast aankopen wordt de bibliotheek in stand gehouden en uitgebreid, door schenkingen en uitwisselingen.

Daarnaast hebben wij tal van abonnementen op tijdschriften uit binnen- en buitenland.

ACAM beschikt thans over een bibliotheek met meer dan 6000 werken uit de volgende takken van de wetenschap:

  • Mineralogie
  • Gemmologie (edelsteenkunde)
  • Paleontologie (fossielen)
  • Geologie
  • Kristallografie
  • Scheikunde

Raadplegen van boeken en tijdschriften in de bibliotheek kan tijdens de openingsuren van het Mineralogisch Museum, of tijdens bijeenkomsten.
Kopieermachine beschikbaar.
Kopieren en fotograferen van boeken en tijdschriften is enkel toegelaten voor persoonlijk gebruik.

Uitlenen van boeken en tijdschriften kan enkel door leden van ACAM, en is gratis.
Uitlenen en terugbrengen van werken kan tijdens de openingsuren van de het Mineralogisch Museum, of tijdens bijeenkomsten.

Boeken en tijdschriften mogen voor een periode van 1 maand worden geleend.  In bepaalde gevallen kan, in samenspraak met de bibliothecaris, die periode telkens met 1 maand worden verlengd.

Vrijwel alle werken uit onze bibliotheek worden uitgeleend.
Slechts een zeer klein deel wordt, omwille van zeldzaamheid of hoge kostprijs, niet uitgeleend.
Deze werken kunnen daarentegen wel altijd ter plaatse worden geconsulteerd.

De bibliotheek beschikt over een database die toelaat, door middel van trefwoorden, boeken over een bepaald onderwerp op te vragen.
Dit maakt een doelgericht zoeken een stuk makkelijker.