ACADEMIE VOOR MINERALOGIE

Ammoniet uit Madagaskar

Vindplaats: Majunga, noordwest Madagaskar.

Fossiel: Ammoniet

Het eerste wat je leert als je fossielen begint te verzamelen is dat je de vindplaats moet kennen want vandaaruit kan je vertrekken om alle verdere informatie uit te vlooien over je fossiel. Bij fossielen uit Madagaskar tast je hier volledig in het duister, de ouderdom bepalen, er een naam op plakken is bijna onbegonnen werk, kortom het wetenschappelijke stuk is helemaal weg. Verder dan dat het is een ammoniet geraken we niet. Daardoor wordt er vaak wat smalend neergekeken door de verzamelaar op deze fossielen die ook steeds gepolijst zijn en het laatste stuk eraf gezaagd is.

De prachtige kleuren, de weerspiegeling van het licht en de duidelijke sutuurlijnen die een echt kunstwerkje zijn. Bij welke andere ammonieten kan je de sutuurlijnen beter zien en tonen? Dat is dan misschien het educatieve/wetenschappelijke aan deze fossielen.

In ieder geval mogen we Madagaskar niet enkel zien als het land van de gepolijste ammonieten die aan de toeristen worden verkocht er werden reeds massa’s dino’s, vogels, meerder soorten krokodillen gevonden en zeker de reuze kikker Beelzebufo ampinga die 41cm groot konden worden is speciaal. Wat wij her in de winkels zien van Madagaskar is een heel vertekend beeld van die eiland dat extreem rijk is aan wetenschappelijk belangrijke fossielen.

Oorspronkelijk maakt Madagaskar deel uit van Gondwanaland, de westelelijke zijde zat vast aan Afrika en zo’n een 88 miljoen jaar geleden brak in het oosten India af en dreef weg naar het noordoosten.

Het oosten en het centrale deel van het eiland bestaat vooral uit rotsen uit het Precamrium en stollingsgesteenten terwijl het noordoostelijke deel van het eiland tot het zuiden bestaat uit rotsen ui het Archeïcum, die dus geen fossielen bevatten. Het westelijke deel daarentegen bestaat uit sedimentair gesteenten van het Carboon tot met het kwartair. Dus alle fossielen komen al zeker uit het westelijke stuk van het eiland. De belangrijkste fossielhoudende stratigrafische eenheden, in Madagaskar zijn de Maastrichtien Maevarano Formatie (70 à 66 miljoen jaar geleden) en de Jurassic Isalo III Formation (170 à 166 miljoen jaar).

Met toch nog een groot risico dat het helemaal fout is zou ik op deze ammoniet onder voorbehoud determineren als: Cleoniceras besairei (Collignon, 1949), Onder Krijt, Albiaan (ca 113-100,5 miljoen jaar).

Bronnen: