ACADEMIE VOOR MINERALOGIE

Cultuurprijs 2018

cultuurprijs 2018

Op maandag 8 oktober werden in het districtshuis van Merksem de Cultuurprijzen 2018 uitgereikt.
Tot ons groot genoegen werd ditmaal de Cultuurprijs 2018 uitgereikt aan Alberte Hérin, onze conservator, met meer dan 27 jaar verdienstelijk werk.
Het aantal “tijdelijke tentoonstellingen” onder haar leiding is stilaan niet meer te tellen.
Zij stond ook steevast aan het roer van de vroegere “Mineralia” tentoonstellingen in het Kasteel van Schoten.
De laatste editie, “Mineralia 1995”, was van een dergelijk niveau dat overtreffen praktisch niet meer mogelijk was.
Haar laatste creatie: “Parels en Edelstenen in de Barok” (nog te bezichtigen tot eind maart 2019) is letterlijk een pareltje waar zij heel wat werk in gestoken heeft.
Helaas voor onze vereniging, wenst zij nu “op rust” te gaan na zoveel jaren van werk.
Vergeten wij niet dat zij de hele collectie mineralen en fossielen beheerde en op database zette – een heus monikkenwerk!
Dat zij de toonkasten optimaal benutte en recent ook de reserve, die niet tentoon staat, op een efficiënte wijze wist te stockeren. Het verlies voor onze vereniging is niet te schatten.  We zijn dus op zoek naar iemand die haar werk, al is het maar gedeeltelijk, wil overnemen.
Wij wensen haar nog een vruchtbaar en gezond “pensioen” toe en geven haar via dit bericht een serieus applaus voor al dat werk.
Bedankt Alberte !

cultuurprijs 2018

Artikel uit Mineralogisch Tijdschrift nr. 2 Maart / 2019