Werkgroepen

Binnen de Academie voor Mineralogie bestaan diverse werkgroepen, die op geregelde tijdstippen activiteiten en bijeenkomsten organiseren:

Werkgroep Mineralogie
Zoektochten, studie en determinatie van mineralen.
Werkgroep Paleontologie
Zoektochten, studie, determinatie en preparatie van fosssielen.
Werkgroep Edelsteenkunde
Studie, determinatie en bewerken van edelstenen.
Werkgroep Micromounts
Studie, determinatie en fotografie van micromounts.
Werkgroep Filatelie
Thematische Filatelie Aardwetenschappen.
Werkgroep Museum
Werkzaamheden aan het museum en de collecties.

Academie voor Mineralogie