Werkgroep Paleontologie

Excursie naar Zweden

Wij wensen de deelnemers aan de excursie naar Zweden een prettig verblijf toe en heel veel zoekgenot met veel vondsten.

Nabije toekomst

Wegens de Zweden-excursie zijn er geen andere activiteiten gepland voor de maand september.

Fossiel vondst
Fossiel vondst

Academie voor Mineralogie