Werkgroep Mineralogie

Zoektochten

Zaterdag 29 juni 2019 Excursie naar “Calcaires de la Sambre” in Landelies.

Dit is een kalksteengroeve aan de Samber ten zuidwesten
van Charleroi. Naast calciet is er ook aragoniet, markasiet en goethiet te vinden. De calciet kristallen van Landelies komen in verschillende vormen en afmetingen, en in het bijzonder de mooie honingcalciet is zeer gegeerd.
Meebrengen: veiligheidshelm, veiligheidsbril, stevige schoenen, hamer en beitel voor hard gesteente, rugzak en inpak papier, knapzalen eventueel iets voor de regen.

OPGELET: De directie van deze groeve wenst de namen te kennen van de deelnemers alvorens een vergunning te geen.
De verantwoordelijke voor deze zoektocht is Wim De Winter. Graag inschrijven voor 8 juni 2019 door naam, mail of telefoon door te geven wdw19071976@gmail.com

OPGELET.!!! NA DEZE DATUM IS ER GEEN MOGELIJKHEID OM NOG DEEL TE NEMEN AAN DEZE ZOEKTOCHT.
U ontvangt van Wim De Winter alle noodzakelijke gegevens, na inschrijving en het verkrijgen van de vergunning.

Zaterdag 12 oktober: Lompret.

Vindplaats voor mineralen en fossielen.

Micromounts

Postzegelvelletje 2003 Natuur.

Postzegelvelletje met afbeeldingen van vijf micromounts.

Academie voor Mineralogie