Werkgroep Edelsteenkunde

Voor de cursisten en afgestudeerden is er de mogelijkheid om te komen oefenen op maandag.

Gelieve eerst te informeren op 03/651 79 26 of m.swaenen@telenet.be

Leslokaal en onderzoeksruimte Edelsteenkunde.

Leslokaal en onderzoeksruimte Edelsteenkunde.

Let wel ! Deze oefenmogelijkheid maakt GEEN deel uit van de cursus Edelsteenkunde. Marcel Swaenen is aanwezig, maar niet in de hoedanigheid van docent. Van de cursisten die gebruik wensen te maken van de oefensessie wordt bijgevolg verwacht dat zij volledig zelfstandig kunnen werken en alle apparatuur met kennis van zaken kunnen gebruiken.

Academie voor Mineralogie