Voorwaarden voor deelname aan de ACAM-zoektochten

 • Elke deelnemer aan door ACAM georganiseerde zoektochten dient de speciale groepsverzekering af te sluiten via de vereniging.  Dit is een eis van de groeve- of mijneigenaars: zonder groepsverzekering, geen toelating.
 • De verzekering geldt enkel voor personen die op de ledenlijst van de vereniging voorkomen.
 • Deze verzekering dekt enkel de risico’s van schade door U berokkend aan derden tijdens het mineralen of fossielen zoeken in clubverband (dus niet tijdens individuele zoektochten!).
 • De premie bedraagt € 3 per persoon per jaar, te regelen gelijk met het lidmaatschap, of apart door storting of overschrijving op rekening BE08 4163 0687 1113 (BIC: KRED BE BB) van Academie voor Mineralogie vzw, 2170 Merksem.
 • Persoonlijke ongevallen (valpartij, verwonding door steensplinters of vallend gesteente e.d.) worden niet door de verzekering gedekt.
  De vereniging kan niet aansprakelijk gesteld worden voor dergelijke ongevallen.  Deelname gebeurt steeds op eigen risico.
 • Jongeren beneden de 18 jaar kunnen enkel aan de zoektochten deelnemen wanneer zij vergezeld zijn van een verantwoordelijke volwassene.
  De tochtleider mag in geen geval de verantwoordelijkheid voor minderjarigen op zich nemen.
 • Deelname aan door ACAM georganiseerde zoektochten verondersteld automatisch het onderschrijven van de Deontologische Erecode voor Amateur-geologen en Verzamelaars van Mineralen, Gesteenten en Fossielen.
 • Alle deelnemers zijn gehouden de richtlijnen van de groepsleider op te volgen.  Onverantwoord gedrag in een groeve kan leiden tot uitsluiting (zonder verhaal).

Deontologische Erecode voor Amateur-geologen en Verzamelaars van Mineralen, Gesteenten en Fossielen.

Deontologische Erecode,
beschikbaar in Pdf-formaat.

Academie voor Mineralogie