Verzamelen van mineralen en gesteenten

Handleiding voor de beginnende verzamelaar

Auteurs: K. Binnemans, M. De Vriendt-Vredenbregt, R. Loyens, H. Quirijnen, M. Swaenen, J. Thys, D. Van Poele

Het doel van deze handleiding is: basisinformatie geven aan de leek, de nieuweling in de hobby, op een niveau dat ook voor de niet-wetenschappelijk gevormde toegankelijk is.

We zijn er ons van bewust dat er op dit gebied reeds goede werkjes in de Nederlandse taal bestaan.  Nochtans zijn we van mening dat, wanneer de teksten, zoals hier, geschreven zijn door verzamelaars zelf, gevoed door eigen ervaring i.v.m. wat moeilijk is of wat speciaal belangrijk is voor de beginneling, dat dan die teksten ook meer direct aanspreken.

Sommige zaken (zoals b.v. de uitwendige vorm van mineralen en het zelf zoeken van mineralen) komen vrij uitgebreid aan bod omdat ze direct praktisch nut opleveren.
Andere aspecten zijn zeer beknopt behandeld.
Een verwijzing naar bestaande literatuur moet dan de aanzet zijn tot verdere verdieping voor wie dat wenst.

Deze handleiding bestaat uit drie delen:
In dit eerste deel beginnen we met wat algemene informatie over Hoe verzamelen?, m.a.w. Hoe verwerft men verzamelingsstukken? en over Hoe kunnen we best onze stukken opbergen of uitstallen?
Daarna behandelen we dan uitgebreid het mineralen verzamelen.
Het deel over gesteenten werd beknopt gehouden, omdat er eigenlijk heel weinig verzamelaars van gesteenten zijn.  Nochtans is enige basiskennis over gesteenten ook zeer nuttig, zoniet noodzakelijk voor de mineralenverzamelaar.


Een publicatie van de Academie voor Mineralogie vzw.

ACAM Publicatie: Verzamelen van mineralen en gesteentenUitgave: 1997

Aantal pagina’s: 100

Kostprijs: € 13,00

Verzendingskosten:
België: € 2,00
Europa: € 6,50
Buiten Europa: € 7,00
Inclusief 6% BTW

Deze publicatie is te koop in het Mineralogisch Museum en op de ACAM beurs.
Of kan besteld worden met het bestelformulier.


Inhoudstafel

I. Verzamelen

 1. Stenen verzamelen… hoe begin je eraan?
 2. Hoe verzamelen?
 3. In voorlopige bewaring…
 4. Uitstallen en opbergen.

II. Mineralen

 1. Inleiding
 2. Definities
 3. Chemie en mineralen: symbolen, formules en een klassement
 4. Structuur:
  1. Kristallijne stoffen
  2. Kristalstelsels
  3. Kristallen
  4. Amorfe stoffen
 5. De uitwendige vorm van mineralen
 6. De namen van mineralen
 7. Fysische eigenschappen
 8. Determineren, hoe begint men eraan?
 9. Hardheidsbepaling
 10. Systematische en thematische verzamelingen
 11. Welk formaat van mineralen verzamelen?
 12. Micromounts
 13. Fluorescentie
 14. Het omgaan met radioactieve mineralen
 15. Beheer van een mineralenverzameling
 16. Het bewaren van lichtgevoelige mineralen en andere probleemgevallen
 17. De mineralogische prospectie of: we gaan zelf mineralen zoeken
  1. Waar is er iets te vinden?
  2. De vindplaatsen
  3. Hoe krijg ik toelating om te zoeken?
  4. Zoeken, alleen of in groep?
  5. Uitrusting voor zoektochten:
   • gereedschappen
   • transportmateriaal
   • verpakkingsmateriaal
   • varia
  6. Veilig zoeken
  7. En nu aan het werk…
  8. Erecode voor de verzamelaar
 18. Na de zoektocht:
  1. Het reinigen van mineralen
  2. Formatiseren
  3. Opbergen
 19. Wegwijs in de literatuur

III. Gesteenten

 1. Stollingsgesteenten
 2. Sedimentgesteenten
 3. Metamorfe gesteenten
 4. Onderzoek van gesteenten
 5. Basistips voor het verzamelen van gesteenten

IV. Aanbevolen Literatuur

Academie voor Mineralogie