Toermalijn

Auteur: G. Grauwels, P. Lemoine, P. Mutsaars, J. Thys


Een publicatie van de Academie voor Mineralogie vzw.

ACAM Publicatie: ToermalijnUitgave: 2012

Aantal pagina’s: 25

Kostprijs: € 18

Verzendingskosten:
België: € 2,00
Europa: € 6,50
Buiten Europa: € 7,00
Inclusief 6% BTW

Deze publicatie is te koop in het Mineralogisch Museum en op de ACAM beurs.
Of kan besteld worden met het bestelformulier.


Inhoudstafel

 1. Toermalijn, kleur en magie 3
  1. Toermalijn: de Zonnesteen van de Vikingen?
  2. Toermalijn: de edelsteen
  3. Toermalijn: de wetenschap
 2. Toermalijn: de geologie 16
  1. Toermalijn variëteiten
  2. Herkomst van de boor (B) atomen
   1. In water
   2. In stollingsgesteenten
   3. In metamorfe sedimenten
   4. In diepzeeklei (pelagische klei)
 3. Stabiliteit van toermalijn 17
  1. Een groot stabiliteitsgebied (p,T)- diagram
  2. Gevolgen van dit grote stabiliteitsgebied
 4. Genese van toermalijn 19
  1. Genese op basis van fysische eisen van T en p
   1. Genese in metamorfe situaties: groenschist facies
   2. Genese in metamorfe situaties: amfiboliet facies
   3. Genese in metamorfe situaties: granuliet facies
   4. Detritische toermalijn: genese in sedimentair – magmatische situaties
   5. Genese in hydrothermale situaties (graniet pegmatieten)
  2. Genese: tectonische eisen
 5. Belangrijkste vindplaatsen van toermalijn. 22
 6. Samenvatting: 23
 7. Toermalijn: synthese 24
 8. Toermalijn: toepassingen 24

Academie voor Mineralogie