Thematische Filatelie Aardwetenschappen

Doelstelling

Het bij elkaar brengen van thematisch-filatelisten rond het thema mineralen, en hulp bieden bij het zoeken naar filatelistische en wetenschappelijke informatie.

Thematische Filatelie: Aardwetenschappen

Hoofdthema’s: Mineralen, Edelstenen, Fossielen, Gesteenten, Petroleum, Mijnbouw.
Neventhema’s: Geologie, Vulkanen, Speologie, Antarcta, …

Doelgroepen

ACAM-leden filatelisten
dit is de Werkgroep  Filatelie;
ACAM-leden met een mineralen- of fossielencollectie
die ook thematische postzegeluitgaven willen toevoegen aan hun collectie, zoals een in ammonieten gespecialiseerde verzamelaar die zijn verzameling wil verrijken met een collectie postzegels en poststukken betreffende ammonieten;
niet-ACAM-leden thematisch-filatelisten
op zoek naar informatie betreffende hun thema, zoals een thematisch-verzamelaar van olifanten op postzegels, die informatie wenst over de uitgestorven voorouders van de olifant.

Brochure Thematische Filatelie Aardwetenschappen.
Brochure Thematische Filatelie Aardwetenschappen.

Ruilnamiddag
Thematische Filatelie: Aardwetenschappen

Zaterdag 6 oktober 2018
14:30 tot 16:30
in het Museum

Dit is een uitgelezen kans voor postzegelverzamelaars om postzegels met mineralen, fossielen en edelstenen te ruilen.
Natuurlijk is het ook mogelijk om postzegels van anderen te bekijken of zelf postzegels te tonen.
Ook mensen zonder een verzameling zijn van harte welkom!

Niet-ACAM-leden ook welkom.

Op de ruilnamiddag kunnen leden en niet-leden hulp vragen bij het opzoeken van informatie in de bibliotheek.
Boeken kunnen enkel uitgeleend worden aan ACAM-leden, maar de mogelijkheid bestaat om fotokopieën te nemen of om lid te worden.

Meer informatie op de ruilnamiddag, of via e-mail aan
Roger Van Laere: roger-van-laere@skynet.be.

2003 Natuur – Mineralen

Belgische postzegelreeks uit 2003 met foto’s van ACAM-leden M.Swaenen en J.Marcelis.

Academie voor Mineralogie