Sierstenen van organische oorsprong

Auteur: Peter Panis

In de lange reeks monografieën van diverse auteurs in de loop der jaren geproduceerd en door ACAM gepromoot, verscheen een nieuw werk van de hand van Peter Panis.

Peter is bestuurslid bij ACAM, gemmoloog van het Instituut Eric Verelst (ACED), docent aan datzelfde instituut en co-auteur van het fameuze parelboek “Parels” dat hij in de loop der jaren ettelijke malen herwerkte, aanvulde en telkens verbeterde zodat dit nu een standaardwerk geworden is in de Nederlandse taal.

Sinds lang bestond er ook behoefte aan een standaardwerk in het Nederlands betreffende organische sierstenen (waar eigenlijk ook parels onder vallen, maar die door hun speciale plaats in de edelsteenkunde, toch telkens apart worden behandeld).
Er bestaan verschillende boeken in vreemde talen, maar nog nooit een volledige bundeling van dit onderwerp.

Het hoofdstuk “organische sierstenen” is in de wetenschap “edelsteenkunde” in het verleden misschien wat stiefmoederlijk behandeld omwille van het feit dat deze materialen eigenlijk, volgens de letter van de bepaling “edelsteen”, geen edelstenen zijn.
Het zijn geen mineralen, ze zijn niet hard of bestendig en soms helemaal niet zeldzaam. Ze zijn wel mooi! Sommige zijn in de loop van de geschiedenis wat uit het oog verloren, maar dat kan morgen door modeverschijnselen weer naar de voorgrond komen. Anderen, zoals byssus, zijn een bizar product van de natuur dat hoegenaamd volledig in de mist der tijden verdwenen is.

Weer andere zoals ivoor, koraal, schildpad, zitten terecht in de verdomhoek van de natuurbescherming en zijn dus eigenlijk wat “aangebrand”.
Dat belet niet dat een allround gemmoloog moet weten, wanneer hem/haar een stuk ivoor wordt aangeboden, of hij/zij al dan niet ivoor of kunststof in handen heeft.

Het zwaartepunt in de edelsteenkunde is in de loop van de laatste 25 jaar verschoven van enkel maar determineren en waarde bepalen, naar syntheses en behandelingen. Vooral met de opkomst van allerlei kunststoffen is de determinatie van organische edelstenen een stuk opgeschoven naar echt specialistenwerk. Niet elke gemmoloog beschikt over zware technische apparatuur om een waardevol stuk te determineren. Het is daarom belangrijk om, via technische literatuur en klassieke technieken, een onderscheid te kunnen maken over wat echt of namaak is.
Dit boek is een goudmijn met een massa aan vergelijkende eigenschappen van bv. brekingsindex, hardheid en dichtheid.

Peter heeft in dit boek ook de historische kant niet vergeten, bij elk onderwerp wordt een hoofdstukje gewijd aan deze kant van de zaak, altijd leuk om weten.
Ook naamgeving, geologie en paleontologie, zoölogie, kunst, … komen aan bod.


Een publicatie van de Academie voor Mineralogie vzw.

ACAM Publicatie: Sierstenen van organische oorsprongUitgave: 2010

Aantal pagina’s: 130

Kostprijs: € 35,00

Verzendingskosten:
België: € 3,50
Europa: € 10,50
Buiten Europa: € 17,50
Inclusief 6% BTW

Deze publicatie is te koop in het Mineralogisch Museum en op de ACAM beurs.
Of kan besteld worden met het bestelformulier.


Inhoudstafel

ACAM Publicaties – Sierstenen van organische oorsprong

  1. Ammoliet     5-12
  2. Barnsteen     13-30
  3. Byssus     31-32
  4. Git     33-44
  5. Ivoor     47-74
  6. Koraal     76-95
  7. Parelmoer     97-105
  8. Schelp     107-111
  9. Schildpad     112-120
  10. Van hars tot kunsthars     121-130

Academie voor Mineralogie