Privacybeleid

Uw adresgegevens worden door ACAM vzw in een bestand opgenomen voor interne administratieve doeleinden en om u op de hoogte te houden van onze activiteiten.
Deze gegevens worden in geen enkel geval aan derden doorgegeven.

Overeenkomstig de Wet tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens van 8/12/92 heeft U recht op inzage en correctie van de door ACAM vzw bewaarde gegevens.

Een aanvraag tot wijziging of weglating kan naar info@acam.be verzonden worden.
ACAM vzw is vermeld onder nummer 00005748 in het openbaar register van de geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens.

Academie voor Mineralogie