ACAM Lezingencyclus

2018-2019

De lezingen op zaterdagnamiddag kennen als publiekstrekker een steeds groeiend succes! Dit bewijst dat er ruime belangstelling is voor allerlei onderwerpen over aardwetenschappen in het algemeen, dus niet uitsluitend voor mineralogie, maar ook voor edelsteenkunde, paleontologie, geologie, vulkanisme enzovoort!

De ACAM lezingen worden steeds gepresenteerd in het Mineralogisch Museum op zaterdagnamiddag om 15:00.
Iedereen is welkom, de toegang is gratis.

Enkele sprekers hebben zich al kandidaat gesteld voor het volgende seizoen:
Noteer daarom alvast in jullie agenda de volgende datums!

13 oktober: de Heer Frederik Rademakers over “Koperwinning in Oud-Egypte”.

24 november: de Heer Kristiaan Hoedemakers over “Fossielen uit Gross Pampau”.

15 december: de Heer Johan Kok over “Barok: Een Stijl met Parels uit de Kunst”.

Meer info over Barok: Een Stijl met Parels uit de Kunst

19 januari: de heer Peter Semrád, PhD over “Edelopaal uit Slovakije”.

Meer info over  “Edelopaal uit Slovakije”

Academie voor Mineralogie