Lab Created Diamonds

Diamanten door mensenhanden gemaakt.

Auteur: Jozef Thys

Stand van zaken van de productie en behandeling van synthetische diamanten.


Een publicatie van de Academie voor Mineralogie vzw.

ACAM Publicatie: Lab Created DiamondsUitgave: 2008

Aantal pagina’s: 44

Kostprijs: € 25,00

Verzendingskosten:
België: € 2,00
Europa: € 6,50
Buiten Europa: € 7,00
Inclusief 6% BTW

Deze publicatie is te koop in het Mineralogisch Museum en op de ACAM beurs.
Of kan besteld worden met het bestelformulier.


Inhoudstafel

1. De eerste successen: een meer dan 50 jaar oude techniek   5

2. Overzicht van de verschillende productie- en behandelingscentra 6

3. Synthese van diamantpoeder en diamantkristallen   8

  1. Reconstructietechniek met het Belt-apparaat
  2. Reconstructietechniek met het Bars-apparaat

4. Onderscheid tussen natuurlijke (niet behandelde) en synthetische diamanten   14

  1. Diagnostische kenmerken
  2. Indicatieve kenmerken

5. Figuren synthetisch diamant – diagnostische eigenschappen   20

6. Chemical Vapor Deposition Diamonds   22

  1. Huidige situatie
  2. Het procédé
  3. Toelichting bij het CVD-procédé
  4. Kenmerken van CVD-diamanten

7. Absorptie en emissie in functie van bestraling en verhitting van diamant   35

  1. Wat zijn kleurcentra, hoe ontstaan ze?
  2. Kleurverbetering – Dislocaties – Behandelingen

8. Detectie apparatuur: HRD-Antwerpen   40

  1. D-screen
  2. Diamond-sure – Diamond-view – Diamond-plus
  3. Typische luminescentie met de Diamond-view van CVD diamanten en natuurlijke diamanten van het type IIa

Voorwoord

Al is de synthese in een lab van een koolstofstructuur overeenkomstig deze van diamant iets meer dan 50 jaar oud (1954), de synthese van diamantkristallen met edelsteenkwaliteit dateert van begin van de jaren 1980.

De wil om synthetisch diamant met niet al te beste kleurkwaliteiten te verbeteren tot meer kleurloze diamanten of tot “fancy colours” is een proces dat we situeren in de laatste jaren van de 20e eeuw (vanaf 1999).

Vanaf 2001 slaagde men er in om diamant neer te slaan bij lage druk en minder hoge temperaturen vanuit een plasma fase. De “Chemical Vapor Deposition” diamant (CVD-diamant) was geboren.

Het onderzoek naar het verbeteren van het HTHP procédé gaat onvermoeibaar verder evenals de procédés teneinde de kleur van synthetische (of natuurlijke) diamanten te verbeteren.

Werden aanvankelijk type IIa diamanten aangewend om de kleur te verbeteren (General Electric en Lazare Kaplan International), uiteindelijk werden ook type la diamanten aangewend om “fancy colours” te bekomen (1999).

Een recent (2004) voorbeeld is het verbeteren van de kleur van een type la diamant van “pink” naar rood !! Lucent Diamond Inc. brengt deze behandelde diamanten op de markt onder de benaming “Imperial Red Diamonds”.

In de hierop volgende bladzijden worden behandelingen besproken zoals ik ze in de literatuur heb kunnen raadplegen tot 2006. Tevens heb ik getracht hun kenmerken te vergelijken met deze van natuurlijke diamanten.

Het is duidelijk dat in de nabije toekomst andere behandelingen op de markt zullen komen met wellicht ook andere kenmerken.
Of deze dan nog te herkennen zullen zijn, en met welke apparatuur, blijft een open vraag.

Het is voor iedereen duidelijk dat geavanceerde wetenschappelijke technieken en apparatuur nodig zijn om duidelijkheid te scheppen omtrent de ware aard van deze diamanten (natuurlijk – synthetisch – behandeld).

Ik ben er me van bewust dat deze tekst zeker onvolledig is en in de toekomst zeker zal moeten aangevuld worden.

Het verder wetenschappelijk onderzoek op dit terrein heeft in de toekomst misschien nog wel enkele verrassingen in petto.

Jozef Thys

Academie voor Mineralogie