Haliet

Het witte goud

Auteur: Marcel Swaenen

Er bestaat waarschijnlijk geen enkel mineraal, dat zowel op geschiedkundig, als op economisch vlak, en bovendien in het dagelijks bestaan, een zo belangrijke rol heeft gespeeld als zout. Reeds zeer vroeg in de menselijke geschiedenis wist men de kracht van zout te waarderen. Zonder het beetje dagelijks zout kunnen wij immers niet overleven.
Voordat de sedentaire mens vee begon te kweken en granen en zaden te oogsten, had hij zijn behoefte aan zout uit het vlees van de jacht. Nadien moest zout uit andere bronnen bij het eten gevoegd worden. Ook de dieren konden niet zonder zoutlik, waardoor zij soms plaatsen wisten aan te wijzen waar zout te vinden was.
Later wist men zout te benutten als conserveringsmiddel, zodat hongersnoden of slechte oogstperioden konden worden overbrugd.

Zeer belangrijk was het in de scheepvaart tijdens de grote ontdekkingsreizen. Zonder pekelvlees, haring en zuurkool waren zij niet mogelijk geweest.
Door het heffen van hoge belastingen werden oorlogen gefinancierd, en ontstonden reusachtige kapitalen. Soms waren volksopstanden het gevolg, zo is de Franse revolutie gestart met een opstand tegen de fameuze ‘gabelle’ of zouttaks.
Zout is met zekerheid het eerste product van de menselijke mijnbouw, zoals in Wieliczka (P) sinds 1200 jaar, en de salinen aan de Middellandse zee (Secovlje) sinds 1274. De productie van zout was naar alle waarschijnlijkheid de eerste grootindustrie in Europa zoals te Lüneburg (DBR) rond 1262. Tegelijk gaf het de aanzet tot ontwikkeling van andere belangrijke industrieën zoals kolen, cokes, soda en kali, zeep en glas.

In onze moderne tijden speelt zout nog meer dan vroeger een grote rol die we niet altijd opmerken. Het is immers een onmisbare basisgrondstof voor onze scheikundige industrie.


Een publicatie van de Academie voor Mineralogie vzw.

ACAM Publicatie: HalietUitgave: 1999

Aantal pagina’s: 61

Kostprijs: € 10,00

Verzendingskosten:
België: € 3,50
Europa: € 10,50
Buiten Europa: € 17,50
Inclusief 6% BTW

Deze publicatie is te koop in het Mineralogisch Museum en op de ACAM beurs.
Of kan besteld worden met het bestelformulier.

Academie voor Mineralogie