Geologie

De opbouw van de aarde

Auteur: Jozef Thys

Doel van de auteur, met deze rijkelijk geïllustreerde monografie, is inzicht te geven in het geologisch ontstaan van edelstenen.


Een publicatie van de Academie voor Mineralogie vzw.

ACAM Publicatie: GeologieUitgave: 2002

Aantal pagina’s: 76
(24 pagina’s in kleur)

Kostprijs: € 30

Verzendingskosten:
België: € 3,50
Europa: € 10,50
Buiten Europa: € 17,50
Inclusief 6% BTW

Deze publicatie is te koop in het Mineralogisch Museum en op de ACAM beurs.
Of kan besteld worden met het bestelformulier.


Inhoudstafel

1. Platentektoniek 3

 1. De lithosfeerplaten
 2. Continenten drijven erop
 3. Overzicht aarddoorsnede
  1. Overgang korst-mantel (Moho-zone)
  2. Overgang mantel – kern (Gütenberg-vlak)

2. Magma’s , basis van gesteenten en mineralen 11

 1. Magma’s uit subductiezone’s
  1. 0ntstaan
  2. Kenmerken van magma’s uit subductiezone’s
 2. Magma’s afkomstig van mid-oceanische ruggen, hot spots en rifts
  1. Ontstaan
  2. Kenmerken van deze magma’s

3. Magma’s en aardkorst: bron van elementen, mineralen (edelstenen) en gesteenten 16

 1. Samenstelling van magma’s in functie van hun herkomst
 2. Van elementen naar eenvoudige verbindingen (mineralen)
 3. Mineralen uit magma’s van diepe oorsprong
  1. Tholeïtische magma’s
  2. Mineralen uit magma’s van ondiepe oorsprong
 4. Synthese: basisgesteenten uit diverse magma’s

4. Gesteentencyclus: overzicht van de sedimentgesteenten en metamorfe gesteenten 21

 1. Gesteentencyclus
 2. Bepalingen
 3. Sedimentgesteenten
 4. Edelstenen in sedimentgesteenten
 5. Samenstelling stollingsgesteenten
  1. Mechanisme van kristallisatie: Reeks van Bowen
  2. Serpentinisatie bij olivijn
  3. Bepalende factoren bij de genese
  4. Overzichtstabel stollingsgesteenten
  5. Dunslijpplaatjes stollingsgesteenten

5. Temperatuurgebonden genese van edelstenen 34

 1. Vroeg-magmatische fase (+1500°C)
 2. Vloeibaar-magmatische fase (1500 – 700°C)
 3. Pegmatietische fase (700 – 500°C)
 4. Pneumatolytische fase (400 tot 500°C)
 5. Hydrothermale fase (100 tot 400°C)
 6. Synthese
 7. Overzichtstabel

6. Drukgebonden genese van edelstenen – Metamorfose 38

 1. Contactmetamorfose
 2. Synthese: regionaal metamorfose
 3. Omzetting van glimmer in functie van p en T
 4. Genese van mineralen in funcie van p en T (overzicht)

7. Genese van edelstenen in hun matrix 42

 1. Genese van diamant
  1. Genese in de bovenste delen van de mantel van de aardkorst onder cratons
  2. Soorten placers
  3. Voorkomen van diamant. – C-isotopen en diamant
  4. Insluitsels in diamant
  5. Fasediagram van koolstof
 2. Genese van Korund (saffier – robijn) en Spinel
  1. Chemische en geologische aspecten
  2. Schematisch overzicht: Genese van korund en spinel
  3. Korund in zijn matrix (gesteente)
 3. Genese van smaragd (Berylgroep) Be3Al2(Si3O18)
  1. Voorkomen
  2. Genese van Smaragd
   1. Metasomatische genese in metamorfe gesteenten
   2. Hydrothermale genese of TRS-synthese. (Thermo-reductie synthese)

8. Uitbreidingen 71

 1. Korrelgrootte losse sedimenten
 2. Veldspaten en veldspaatvervangers
 3. Stollingsgesteenten
 4. Actieve en passieve rifts
 5. Ultra-basische gesteenten (matrix voor diamant)

Academie voor Mineralogie