Fossielen Verzamelen

Een handreiking aan de beginnende verzamelaar.

Auteur: Aaike Jordans

Dit werkje is bedoeld als een algemene inleiding in de wereld der fossielen, een eerste kennismaking.

Derhalve werd niet gestreefd naar volledigheid; zulk een veelheid aan informatie zou de beginnende verzamelaar al snel ieder overzicht doen verliezen. Daarbij gaat het de competentie van de schrijver vér te boven.

In grote lijnen wordt de geschiedenis van het leven op aarde geschetst en wordt een aantal fossielgroepen belicht.
Daarnaast is aandacht besteed aan zaken als naamgeving, ontstaan van fossielen en geologische tijden.

Ook worden praktische tips gegeven voor het zoeken, conserveren en prepareren van fossielen.
Dit alles met slechts één doel: de beginnende verzamelaar een klein eindje op weg helpen.
Daarbij hoop ik, dat niet alleen enkele basisvragen worden beantwoord, maar dat ook de nieuwsgierigheid wordt geprikkeld.

Fossielen dienen niet verzameld te worden alsof het sigarenbandjes zijn.
Ieder fossiel is een onvervangbaar teken van vroeger leven, en het vergaren ervan zou hand in hand moeten gaan met het vergaren van kennis over dat vroegere leven.
Het object zelf (een steentje met ribbels!) vormt slechts de helft van een ondeelbaar geheel. De andere helft bestaat uit de kennis van zijn naam, vindplaats en plaats in de geschiedenis van het leven.


Een publicatie van de Academie voor Mineralogie vzw.

ACAM Publicatie: FossielenUitgave: 1997

Aantal pagina’s: 100

Kostprijs: € 9,00

Verzendingskosten:
België: € 3,50
Europa: € 10,50
Buiten Europa: € 17,50
Inclusief 6% BTW

Deze publicatie is te koop in het Mineralogisch Museum en op de ACAM beurs.
Of kan besteld worden met het bestelformulier.


Inhoudstafel

 • Voorwoord.
 • Fossielen.
 • Een beetje geologie.
 • Evolutie.
 • Tijd.
 • De geschiedenis van het leven.
 • Ouderdomsbepaling.
 • Systematiek.
 • Naamgeving.
 • Hoe ontstaat een fossiel?
 • Beschrijving van enkele hoofdgroepen fossielen.
 • Waar kunt u fossielen vinden?
 • In het veld.
 • Prepareren.
 • Determineren en klasseren.
 • Specialisatie: thema’s.
 • Dankwoord.
 • Literatuur.
 • Verantwoording illustraties

Academie voor Mineralogie