Edelstenen

Edelsteenkunde voor beginners

Auteur: R. Coveliers


Een publicatie van de Academie voor Mineralogie vzw.

ACAM Publicatie: EdelstenenUitgave: 1997

Aantal pagina’s: 13

Kostprijs: € 4

Verzendingskosten:
België: € 2,00
Europa: € 6,50
Buiten Europa: € 7,00
Inclusief 6% BTW

Deze publicatie is te koop in het Mineralogisch Museum en op de ACAM beurs.
Of kan besteld worden met het bestelformulier.


Voorwoord

Het verzamelen van edelstenen zou men kunnen beschouwen als een specialisatie in het mineralen verzamelen. Immers, natuurlijke edelstenen zijn, op enkele uitzonderingen na, mineralen.

Nochtans komt er, voor wie met kennis van zaken een edelsteenverzameling wil aanleggen, heel wat meer kijken dan enkel mineralenkennis. Uiteraard kan men zich in zijn verzameling tot natuurlijke edelstenen beperken. Dat impliceert echter niet dat men het bestaan van en de kennis over niet-natuurlijke edelstenen (de synthetische producten en de imitaties) kan negeren.

Het opbouwen van een edelstenencollectie is een kostbare aangelegenheid en wie niet over voldoende deskundigheid beschikt, wordt gemakkelijk het slachtoffer van (spijtig genoeg courant voorkomende) oneerlijke handelspraktijken. Hier moet dan wel bij gezegd worden, dat veel handelaren volkomen te goeder trouw werken, maar zelf een schrijnend gebrek aan «warenkennis» tentoonspreiden. Voor de uiteindelijke koper-verzamelaar is het resultaat hetzelfde.

Anderzijds is het echt zinvol om de kunstmatige producten (synthetische robijn, saffier, spinel, …) mee in de collectie op te nemen. De productiemethodes worden steeds meer geperfectioneerd en kunnen bijzonder mooie stenen opleveren, die hoe langer hoe moeilijker van hun natuurlijke tegenhangers (de «echte») te onderscheiden zijn. Overigens nemen synthetische stenen een steeds groter marktaandeel voor hun rekening en de bewering dat een synthese per definitie goedkoper is dan een echte (natuurlijke) edelsteen, gaat ook niet altijd op.

Edelsteenmineralen van slijpbare kwaliteit zijn zeldzaam. Behalve dat men stenen synthetisch aanmaakt om aan deze zeldzaamheid en aan de stijgende vraag tegemoet te komen, is men ook zeer inventief in het «behandelen», het «veredelen» van natuurlijk materiaal van mindere kwaliteit. Deze behandelingen gaan van het ambachtelijke, bijna amateuristisch aandoende «koken in een suikeroplossing» (b.v. voor het inkleuren van agaten) tot hoogtechnologische ingrepen zoals radioactief bestralen met of zonder thermische nabehandeling, laserboringen en wat dies meer zij. Deze ingrepen zijn echter herkenbaar bij gemmologisch onderzoek.

Het komt er dus op neer dat, wil men op verantwoorde wijze een degelijke edelstenenverzameling samenstellen, men eigenlijk eerst een grondige studie van deze materie dient te maken. Zoniet komt men beslist bedrogen uit.

De bundel die voor u ligt werd samengesteld door de heer ir. R.Coveliers, die jarenlang de cursus Edelsteenkunde van ACED, een afdeling van ACAM, heeft geleid. Deze bundel heeft tot doel een summiere inleiding te zijn in de edelsteenkunde, een aanzet voor geïnteresseerden om verder te gaan, een waarschuwing voor beginners om zich niet totaal onkundig op een dure hobby te storten.

Wij wensen de durvers veel studie- en verzamelgenot toe!

De Redactie.
Cursus Initiatie Edelsteenkunde

Academie voor Mineralogie