De Carboonwouden

Steenkool en steenkoolfossielen

Auteur: Mia De Vriendt – Vredenbregt

Het Carboon is een periode van het Paleozoïcum en duurde van ongeveer -358 miljoen tot -286 miljoen jaar. Het dankt zijn naam aan de uitgebreide steenkoolpakketten die voorkwamen in de gesteentelagen uit die tijd.
(Latijn: carbo = kool).
Het Carboon zelf wordt ingedeeld in 5 tijdvakken, van oud naar jong: Tournai, Visé, Namur, Westfal, Stephan. De belangrijkste steenkoollagen vinden we terug van het Boven-Namur tot het Onder-Stephan.

In deze monografie worden de belangrijkste vertegenwoordigers van de carboonflora nader bekeken.


Een publicatie van de Academie voor Mineralogie vzw.

ACAM Publicatie: De CarboonwoudenUitgave: 2001

Aantal pagina’s: 39

Kostprijs: € 10

Verzendingskosten:
België: € 2,00
Europa: € 6,50
Buiten Europa: € 7,00
Inclusief 6% BTW

Deze publicatie is te koop in het Mineralogisch Museum en op de ACAM beurs.
Of kan besteld worden met het bestelformulier.


Inhoudstafel

INLEIDING 2
STEENKOOLVORMING 2
HET INKOLINGSPROCES 4
DE STEENKOOL, HET NEVENGESTEENTE EN DE FOSSIELEN 6
DE STEENKOOLFLORA VAN HET CARBOON 7
1. De cryptogamen
2. De phanerogamen
DE SYSTEMATIEK EN DE PROBLEMEN MET FOSSIELEN 8
A. SPORENPLANTEN 10
A.I. WOLFSKLAUWEN
1.   EVOLUTIE
2.   DE NU LEVENDE WOLFSKLAUWEN
2.1. Familie Lycopodiaceae: wolfsklauwen
2.2. Familie Isoëtaceae: biesvarens 11
2.3. Familie Selaginellaceae: selaginella’s 12
3.   WOLFSKLAUWGEWASSEN IN HET CARBOON
3.1. Orde Lycopodiales: «echte» wolfsklauwen
3.2. Orde Isoëtales 13
3.3. Orde Selaginellales
4.   DE WOUDREUZEN UIT DE ORDE ISOËTALES
4.1. Lepidodendron: schubboom 13
4.2. Bothrodendron: groevenbomen 16
4.3. Ulodendron: littekenbomen 17
4.4. Sigillaria: zegelboom 17
A.II. PAARDENSTAARTEN 20
1. EVOLUTIE 20
2. DE NU LEVENDE PAARDENSTAARTEN 21
3. DE PAARDENSTAARTEN UIT HET CARBOON 22
A.III. VARENS 30
B. NAAKTZADIGEN 34
CORDAITEN 34
LITERATUUR 38
BOEKEN 38
ARTIKELS 38

Academie voor Mineralogie