Auteursrecht

Tenzij anders vermeld berust het auteursrecht van de teksten, tekeningen en foto’s bij ACAM vzw en bij de respectievelijke auteurs wiens naam wordt vermeld.

Het is niet toegestaan enige informatie, in welke vorm dan ook, van deze website over te nemen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ACAM vzw.

Afdrukken voor persoonlijk gebruik is wel toegestaan.

Voor het leggen van een link naar een pagina is geen voorafgaandelijke toestemming vereist.
Een link naar een foto, PDF of tekening is niet toegestaan, enkel het leggen van een link naar een pagina is toegestaan.

Academie voor Mineralogie