Academie voor Edelsteenkunde

Academie voor EdelsteenkundeIs een afdeling binnen de Academie voor Mineralogie vzw, die zich tot doel heeft gesteld de beschikbare wetenschappelijke kennis en de praktische ervaring van haar leden te bundelen om de kennis van de edelstenen te verspreiden zowel bij liefhebbers als bij professionelen.

Ontstaan

ACED is gegroeid in de schoot van de Academie voor Mineralogie vzw: de echte edelstenen zijn tenslotte toch hoofdzakelijk mineralen!
Op een bepaald ogenblik is bij een aantal leden van ACAM vzw een groeiende interesse ontstaan voor alles wat verband houdt met edelstenen, zodat in 1982 besloten werd een volwaardige academische afdeling op te richten, met de naam: Academie voor Edelsteenkunde, afgekort ACED.

Activiteiten

  • ACED houdt zich voornamelijk bezig met het organiseren van voordrachten en lezingen, zowel wetenschappelijk als vulgariserende, over onderwerpen die verband houden met edelsteenkunde, sierstenen, juwelen, enz.
  • Zij verleent haar medewerking aan tentoonstellingen, congressen en musea, vermits zij kan beschikken over een zeer uitgebreide collectie edelstenen en sierstenen.
  • ACED publiceert in het Mineralogisch Tijdschrift, het tweemaandelijks tijdschrift van de Academie voor Mineralogie, met zowel wetenschappelijke als vulgariserende artikelen en monografie├źn over mineralogie en edelsteenkunde.
  • ACED omvat ook een gemmologisch instituut, het Hoger Instituut voor Edelsteenkunde – Eric Verelst, dat zich toelegt op het geven van cursussen edelsteenkunde en mineralogie.

Academie voor Mineralogie